• 2 талтай скоч
  • Скоч, скоч таслагч
  • Тарган, шингэн цавуу
  • Хуулга, шилний хуулга
  • Цаасны цавуу
  • Бусад