• Бичгийн тавиур
 • Дугаарлагч, огноо дарагч, тос
 • Резин, хуруувч, хуруу чийглэгч
 • Тамганы суурь, тос
 • Тооны машин
 • Тэмдэглэлийн дэвтэр
 • Үдээсний машин, үдээс, үдээс авагч
 • Үзүүрлэгч
 • Үзэг балны сав, нэрийн хуудас, хогийн сав
 • Хавчаар, хадаас
 • Хайч
 • Цаасны хутга, ир
 • Цоологч
 • Шугам
 • Бусад