• Бийр, усны сав, холигч
  • Будгийн харандаа, тосон харандаа
  • Мольберт, зотон, бутлёр
  • Усан будаг, гуашь, акрилик, тосон будаг
  • Фломастр, будган маркер
  • Эсгийнцэр, хөөсөн цаас
  • Бусад