• Баримлын шавар, дэвсгэр
 • Гортиг, запас
 • Дэвтэр
 • Шугам
 • Харандаа, баллуур
 • Үзүүрлэгч
 • Үзгэн бал, запас
 • Тосон бал, запас
 • Цаасны цавуу
 • Тарган, шингэн цавуу
 • Өнгийн бал
 • Тодруулагч
 • Укаска, лазер заагуур
 • Штрих
 • Механик харандаа, запас
 • Өнгийн цаас
 • Мемо цаас, флаш карт
 • Хайч
 • Тэмдэглэлийн дэвтэр
 • Тооны машин
 • Дэвтэр, номын хавтас
 • Номын тавиур
 • Ном, плокат
 • Төрөл бүрийн стикер, смайл
 • Цүнх, пинал
 • Туслах хичээлийн хэрэгсэл
 • Бусад