• CD, DVD, CD-ны уут
  • Флаш
  • Гар, наадаг үсэг
  • Холбогч, туслах хэрэгсэл
  • Хулгана, дэвсгэр
  • Чихэвч, спикер
  • Бусад